Video

Contact Us

OFFICE

Xinglong School
No 202, Building 2, Xinglong Community, 29 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100123.
Dengshikou School :
InterChina Building Room708-722, 33 Denshikou Da Jie, Dong Cheng District, Beijing 100006.